Podskalí má svoji velice pohnutou a dlouhou historii. V mnohém svými osudy připomíná historii zemí Českých. Nejednou bylo vyplaveno velkou vodou, jednou dokonce celé lehlo popelem, to když vojska císaře Zikmunda vtrhla z Vyšehradu do Podskalí a celé ho vypálila. Přesto vždy „vstalo z mrtvých“ a znovu pulsovalo svým rázovitým životem. Je málo známé, že např. ve dvoře hostince U Hejduků bylo počátkem minulého století provozováno kluziště pro bruslení na kolečkových bruslích, takže se bruslilo nejen v zimě na Vltavě, ale i v létě. Na postupné likvidaci a velké části vysídlení Podskaláků se nejvíce podepsal konec 19. a první třetina století 20.

Se starým Podskalím zanikly i původní podskalské hospůdky, z nichž nejznámějšími byly U Koppů (na Výtoni), U Hejduků (na rohu nynějšího Rašínova nábřeží a Plavecké ulice) a U pěti králů (na rohu ulic Vyšehradské a Na Hrobci).

Výstavbou „Nového Podskalí“ (jako takové Nové Podskalí neexistuje, jde podle katastru pouze o Nové Město) vznikaly hospody a hospůdky nové. Je jich podstatně více než dřív (zejm. po roce 1990). Dá se říci, v „bývalém Podskalí“ je na každém rohu jedna a další jsou i mezi. Jediná zachovaná a nejstarší je „Hostinec na Výtoni“, nyní „Podskalská celnice na Výtoni“.

Další „starou“ hospodou ve zcela novém hávu byla Restaurace u Pěti králů, leč dnes Pizzeria Cartello Alto Ristorante, což v „Podskalí“ působí jako pěst na oko. Tak místní podskalskou rázovitost nahrazuje ve 20. letech minulého století postavená hospoda s názvem „Hostinec na nábřeží“, Po zprivatizování a v r. 1993 byl nájemcem přejmenován na „Hostinec U Plavců“, který je sídelní hospodou – sněmovnou vlády samostatného státu Svobodné Podskalí.

Genius loci, byť zaniklého, leč nikdy zapomenutého, a tím stále živoucího Podskalí, však působí stále a nedá hlavně Hornímu Podskalí zaniknout. Ostatně jako vždy v Čechách platilo – duch zlomit, natož zhubit nelze!

Vznik samostatného státu Svobodné Podskalí byl dosti pohnutý. První nápad se zrodil a presentován byl právě „u Karla“ již koncem listopadu 1989. V tehdejší euforii a vidinách lepšího světa však myšlenka ta nepadla na úrodnou půdu a byla téměř utlučena. Pokus proniknout a modernizovat místní Vltavan a infiltrovat doň nové myšlenky a směry, byl v samém zárodku a ve stejné době odmítnut. Tak myšlenka, tehdy míněna podstatně vážněji, byla dočasně odsunuta v zapomnění.

Až v roce 2002 nastala ta pravá chvíle, aby byla oprášena a tentokrát v méně vážném pojetí realizována. To ostatně dokládá i preambule Ústavy samostatného státu Svobodné Podskalí. Jak ani nemohlo být jinak, došlo k tomu právě v hostinci U plavců.
Nejbližší akce: viz. sekce AKCE